wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo dolnośląskie / powiat bolesławiecki / gmina Bolesławiec

Łąka

www.laka.59-700.wsiepolskie.pl

Mieszkańcy, wybitne postacie

Na przestrzeni wieków mieszkańcami wsi i jej okolic były różne ludy i narody. Nad rzeką Bóbr, na przełomie VIII i IX w. żyło w tych okolicach  plemię Bobrzan. Najważniejszym grodem tego plemienia był Bolesławiec, a odległe o parę kilometrów tereny dzisiejszej Łąki na pewno leżały w obszarze ich egzystowania. Później ziemie te podbił władca Polan Mieszko I. Ze zmiennymi kolejami losu Piastowie władali Śląskiem do połowy XIV w. Przez kolejne dwa wieki ziemie te były pod Koroną Czeską. Od 1526 r. władzę zwierzchnią nad całym Śląskiem obejmuje Fefdynand I Habsburg, rozpoczyna sie okres panowania niemieckiego. Materialne ślady historii wsi przetrwały tylko po osadnictwie niemieckim. Współczesną historię mieszkańców Łąki można podzielić na dwa okresy, niemiecki i polski. Okres niemiecki trwał kilkaset lat i zakończył się po II wojnie światowej wysiedleniem ludności niemieckiej. Od 1945 r. Ziemie Odzyskane przeszły pod administrację polską i zostały przyłączone do Polski. Nowymi mieszkańczmi Śląska zostali Polacy przesiedleni tu z różnych regionów Polaki i Europy.