wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów województwo dolnośląskie / powiat bolesławiecki / gmina Bolesławiec

  • Znajdź dział

  • Galeria zdjęć
  • Opis ogólny
  • Historia
  • Czasy prehistoryczne
  • III Rzeczpospolita (od 1989)
  • Wspomnienia mieszkańców

Łąka

www.laka.59-700.wsiepolskie.pl

Opis i historia wsi / Historia

Historia wszystkich miejscowości na Ziemiach Odzyskanych ma pewien wspólny tragiczny syndrom, wynikający z decyzji podjętych przez wielkie mocarstwa w Jałcie i Poczdamie. Jest nim przesiedlenie, które w praktyce łączyło się z prawie całkowitą wymianą mieszkańców tych ziemi. Wraz z końcem wojny rozpoczął się największy w dziejach świata eksodus ludności. Niemcy którzy nie zdążyli uciec przed zbliżającym się frontem teraz musieli opuscić swe ziemie. Do ich domów zaczęli wprowadzać się Polacy głównie z terenów wschodnich Rzeczypospolitej, anektowanych przez Związek Sowiecki. Tak jak Niemcy zostawiali Śląsk czy Pomorze, Polacy też musieli nagle zostawić swą ojcowiznę na Kresach, w sytuacjach często dużo dramatyczniejszych niż przsiedlani Niemcy. Z tych właśnie przyczyn niemiecka wieś Wiesau doznała bolesnej transformacji na polską wieś Łąka. Wydarzenie to można przyrównać jedynie do drastycznej operacji na człowieku, któremu przywrócono życie wszczepiając bez znieczulenia nowe serce i nowy umysł. Po zagojeniu się wojennych ran nowi mieszkańcy Ziem Odzyskanych przez wiele lat musieli oswajać się ze swą nową rzeczywistością. Ich umysł odnajdywał na swym nowym ciele znaki, blizny i znamiona których nie rozpoznawała czuła pamięć, a serce tęskniło za minionym, za utraconym. Musieli walczyć o zachowanie swej tożsamości i budować nowe życie w nowym, obcym kulturowo świecie.